Marie Magdaléna

Marie Magdaléna

Marie Magdaléna

Ochranná květinová mandala na téma energie Marie Magdaleny. Pomáhá nám si uvědomit, komu a jak ještě můžeme odpustit. Mnohdy se nám dějí věci, nad kterými nám zůstává rozum stát, nedokážeme to svým rozumem pochopit. Mnohdy je to proto, že nemáme dostatek informací a nebo k nim nedokážeme najít cestu. Tyto informace máme každý z nás velmi hluboko v sobě, ukryté, ale přesto připravené působit na náš život. Protože působí takto skrytě, na nevědomé úrovni naší bytosti, proto pak nechápeme a nemůžeme najít příčiny jevů kolem nás. Pokud však budeme důsledně vše hodnotit z hlediska základního vesmírného zákona, který platí zde na Zemi - zákona akce a reakce nebo jinak příčiny a následku, vždy nás tato analýza dovede k příčinám. Pak vždy dojedeme k poznání, že jediným lékem na naše neduhy je ODPUŠTĚNÍ. Energie Marie Magdaleny nám může velmi účinně pomoci v procesu odpouštění, protože ona je mistryní v odpuštění. Byla blízkou přítelkyní a žákyní Ježíše Nazaretského a byla svědkem jeho krutého usmrcení a také jeho zmrtvýchvstání. Marie Magdalena obětovala opravdu hodně a svou bezpodmínečnou láskou dokázala překonat svou velkou bolest a odpustit všem "viníkům" událostí v době Ježíše Krista. S její pomocí dokážeme vše v našem životě přijmout nejen svým rozumem, ale především ve svém srdci.

Marie Magdalena také odpustila samotnému Ježíši to, že místo jejich partnerské lásky si vybral cestu oběti a zemřel pro poučení nás všech na kříži. A všichni tušíme, jak bolestné to pro ni samotnou muselo být. Její mocná a laskavá energie odpuštění nám může pomoci odpustit i našim životním partnerům, kteří nám mnohdy velmi ublížili.

Opravdovým odpuštěním se kolem nás rozprostře nádherný klid, doslova nás zaplaví jako očistná koupel. Odpuštěním vypustíme staré křivdy, a očistíme naše rány. Odpuštěním se očistíme a osvobodíme a teprve pak můžeme být opravdu šťastní. Odpuštěním můžeme otočit naším kolem osudu o 180 stupňů a teprve pak můžeme jít opravdovou CESTOU LÁSKY, protože tím odplavíme ze svého srdce destruktivní nánosy bolesti, vzteku a nenávisti.

Nyní po svém očištění můžeme znovu vykročit a začít realizovat své nejkrásnější představy o sobě a o světě kolem nás. Marie Magdalena je také symbolem tvořivé síly, která dokáže leccos změnit, která dokáže na troskách starého postavit nové s větším pochopením a láskou. To, co se nám zdálo být nesmyslné, se najednou prosvětluje a získává smysl. Tím i my získáme jistotu, že naše cesta je správná.