Modlitba pro odpuštění

Pane Bože
nebeský Otče 
 a Matko Země,

pokorně Vás prosím:
Zaplavte mou bytost
svou čistou energií
ODPUŠTĚNÍ.
Odpouštím
všem
lidem,
kteří se
na mě
provinili,

ať vědomě
či nevědomě.
Prosím, aby mi
odpustili všichni ti,
na kterých jsem se
já sama provinila,
a kterým jsem ublížila,
ať vědomě či nevědomě.

Pouštím dobrovolně všechno,
co mi brání žít šťastně a v lásce.
Pouštím a opouštím vše, co omezuje
mou tvořivost , svobodu a hojnost.
Pomozte mi se očistit od všeho,
co škodí mě i mým blízkým,
Ve jménu lásky
a nejvyššího dobra.

Přijímám Vaši pomoc
s vděčností a láskou v srdci a děkuji.

AMEN