On-line kurz sebepoznání - Vztek

Tento kurs je určen pro ty, kteří cítí, že  jim chybí jejich přirozená síla a potřebují ve svém životě udělat nějakou změnu. Prvním krokem k jakékoli změně je překonat svůj odpor k řešení svých problémů. Takže v tomto kurzu se budeme učit zobrazovat svůj uložený vztek a uvolňovat jej nenásilnou a bezpečnou formou.

Většina z nás má v sobě spoustu uloženého potlačeného vzteku, protože nás rodiče učili, že není dobré se vztekat, že je škodlivé projevovat tuto emoci. A tak chodíme po světě jako časované bomby, jako sopky před výbuchem. Občas se najde nějaká zápalná šňůra, která naši skrytou zlobu uvolní, a pak smete vše kolem sebe velkou silou a mnohdy tím ublížíme svému okolí více než je zdrávo.Někdy  také ztrácíme svou přirozenou životní sílu, jsme chronicky unavení, nemocní zdánlivě bez příčiny, lékaři nás prohlašují za zdravé. Přesto se cítíme špatně a mám časté depresivní stavy.

Pokud máme v sobě potlačený vztek, snažíme se vše kolem sebe kontrolovat a někdy můžeme také páchat násilí nejen sami na sobě, ale i na svých bližních. Mohou se z nás stát ledové královny s kamenným srdcem, nedokážeme projevovat svoje city a mnohdy ani nedokážeme plakat- tak tvrdý krunýř jsme si kolem sebe vytvořili.

Pomocí kresby si můžeme svůj vztek zviditelnit a tím také uvědomit. Uvědomění je prvním krokem k tomu, abych mohli vztek v sobě uvolnit a přeměnit v sílu a energii nutnou pro naši práci a pro náš život. Tím osvobodíme nejen sebe, ale i naše blízké, protože potlačený vztek staví vysoké zdi kolem nás a odděluje nás od ostatních.Protože všichni mají strach z výbuchu sopky.....

Těším se na setkání s Vámi