Otčenáš

Otče náš,
Stvořiteli náš,
Světlo své přiveď
do našeho nitra,
své Království
vytvoř v nás,
aby Tvá přání
mohla být i našimi
jak ve všem světle,
tak i ve všech formách.
Chléb náš každodenní
dejž nám i poznání,
osvoboď nás z pout
našich omylů,
jakož i my se zříkáme moci
získané chybami druhých.
Nedopusť, abychom byli očarováni
věcmi povrchními,
ale zbav nás toho,
co zdržuje nás na Cestě,
neboť Ty dáváš vznik životu
i moci svou písní,
která vše oslavuje na věky věků.
V pravdě-síla těchto výroků-
nechť je půdou, ze které
vyrůstají všechny mé činy.

AMEN